Je bent hier: Aardrijkskunde

Welkom bij Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is meer dan topografie!

Bij aardrijkskunde leer je alles over de rijkdommen die de aarde biedt en hoe de wereld met uitdagingen omgaat. Nederland ligt bijvoorbeeld onder de zeespiegel, daarom zie je al die dijken en duinen. Water is dus een heel belangrijk thema.

Bij aardrijkskunde leer je ontdekken hoe de wereld in elkaar zit door te kijken naar menselijk handelen en de natuurlijke omstandigheden. Aardrijkskunde is dus veel meer dan landen en steden uit je hoofd leren. 

We onderzoeken in de onderbouw de wereld aan de hand van interessante landen en thema’s en proberen daarbij langzaam een kritische blik te ontwikkelen.